10. Vrijheid van meningsuiting

logo Beschaafd Nederland

Vrijheid van meningsuiting.

Beschaafd Nederland constateert dat de vrijheid van meningsuiting en expressie in Nederland op een hoog peil staat. Maar dat hoor en wederhoor te weinig mogelijk is. Beschaafd Nederland wil dat alle media de mogelijkheid bieden om na login commentaar te geven op een artikel. Alle burgers zijn vrij en gelijk. Dat moet de overheid zo houden.

De vrijheid van meningsuiting en expressie gaat voorbij aan de overlast die ermee voor individuen, groepen mensen of de bevolking in het algemeen ontstaat. De overheid communiceert te vaak naïef en te directief. Daardoor ontstaat rebellie van burgers. Vaak denkt de burger dat je alles mag zeggen, maar in een beschaafd land moet de vrijheid van de een niet leiden tot de wanhoop van anderen.

Beschaafd Nederland vindt dat we in een beschaafde samenleving volwassen moeten communiceren. Dat houdt in dat iedereen nadenkt voordat je wat zegt of schrijft. Hoe helpt mijn uiting het beschaafd samenleven of hoe hindert het. Ga prudent (zorgvuldig en voorzichtig) en compliant (volgens wet- en regelgeving) om met andermans belangen.

In de immigratie problematiek communiceert de overheid niet of dictatoriaal. De oproer in Geldermalsen (december 20125) ontstond nadat een PvdA burgemeester dacht dat er wel een AZC kon komen voor de opvang van 1500 asielzoekers. De losgelaten illegale uitgeprocedeerde asielzoekers uit veilige landen organiseren zich to roversbendes.

Beschaafd Nederland vindt dat voor de immigratie gemeentes eerst een bepalend referendum moeten uitschrijven onder de inwoners. Als de meerderheid van de bevolking toestemt dan kan de procedure voor nieuwbouw plaatsvind voor een AZC in de gemeenteraad starten.

VVD politici dachten dat geen verantwoording nodig was voor publiek geld dat aan een crimineel gegeven werd. Met het vertrek van de voorzitter van de Tweede Kamer en een motie van afkeuring tot gevolg. Maar de voorzitter handelde volstrekt volgens de procedures en was compliant. De motie van afkeuring had aangenomen moeten zijn.

Beschaafd Nederland vindt dat als het kabinet liegt of onvoldoende de volksvertegenwoordiging informeert, het kabinet niet meer kan regeren. Met oneerlijkheid verdwijnt het vertrouwen. De (semi)-overheid moet eerlijk en direct communiceren.

Bij bepaalde bevolkingsgroepen is de criminaliteit hoger dan van andere. Elk jaar geeft het CBS daar een overzicht van. Het is goed dat de objectieve statistiek inzicht geeft, maar die moet wel volledig zijn, geen steekproef. Als criminaliteit beschouwd wordt, dan moet je ook de fraude meenemen. De bevolking heeft last van criminaliteit. De politie is er om de hinder van de criminaliteit op te lossen.

Beschaafd Nederland wil de woorden allochtoon en autochtoon niet meer gebruiken. Het CBS kan elk jaar inzicht te verschaffen in de herkomst van criminelen, fraude en terroristen. Wie Nederlander is of in Nederland woont heeft dezelfde rechten en plichten. Criminaliteit is in ons strafrecht systeem persoonlijk en mag in de media niet tot het collectief uitbreiden.

De commerciële omroepen staan bol van de reclame. Dat hindert de tv kijker. Ook websites gaan steeds meer reclame tonen. Soms wel op een volledige pagina met een enorm getoeter aan geluid.

Beschaafd Nederland wil dat alle uitzendingen gericht op Nederland maximaal 5 minuten per uur reclame mogen uitzenden. Ook aankondigingen van programma’s horen bij reclame. Daarbij moeten de commerciële zenders niet gelijktijdig reclame uitzenden en een indicatie laten zien hoelang een reclame duurt.