TEGEN EU verdrag met Oekraïne

Het EU verdrag met Oekraïne is een stap te ver. Het verdrag is niet alleen een economisch verdrag maar ook een militaire overeenkomst. In dit verdrag staat dat de EU de Oekraïne ook militair zal ondersteunen, om de vrede en de veiligheid te waarborgen.

Strevend naar meer internationale vrede en veiligheid, en zich inzettend voor efficiënt multilateralisme en de vreedzame oplossing van conflicten, met name door nauw samen te werken binnen het kader van de Verenigde Naties (VN), de OVSE en de Raad van Europa;

Zich inzettend voor onafhankelijkheid, soevereiniteit, territoriale integriteit en onschendbaarheid van de grenzen;

Strevend naar het nader tot elkaar brengen van standpunten inzake bilaterale, regionale en internationale vraagstukken van wederzijds belang, rekening houdend met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie, met inbegrip van het gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (GVDB);

Artikel 10 Conflictpreventie, crisisbeheer en militair-technische samenwerking

Uit: Associatieovereenkomst met Oekraïne

De NATO waarborgt de vrede en veiligheid in Europa. En dat moet zo blijven. De Europese Unie mag op geen enkele wijze een leger vormen. De Oekraïne is feitelijk in oorlog met Rusland. De EU sleept met dit verdrag Nederland mee een oorlog in tegen Rusland.

Het buitenlands beleid van de EU wordt gedreven door hoogmoed. De EU moet zijn buitenlands beleid wijzigen en zich alleen richten op de economische betrekkingen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *