Rekenrente pensioen op 4%

De Pensioenfederatie is als een wolf in schaapskleren, die de spreekbuis vormt van verzekeraars, DNB en de politiek. Ingezet in 2007 door het CDA en verder gecorrumpeerd door VVD en PvdA kleed de politiek de pensioenen van miljoenen mensen verder uit. Eerst kregen pensioenfonds besturen de zwarte piet van DNB en de politiek. Terwijl de ‘risicovrije’ rente een te groot risico bleek om pensioenen te garanderen. Geen woord van de Pensioenfederatie. Afzien van de uitkeringsbelofte van de beste pensioen producten ter wereld is verder gaan met de economische afbraak politiek voor de consument.

Een betere oplossing ligt voor de hand, namelijk de rekenrente voor de berekening van de verplichtingen naar 4%. Zoals met de gedempte premie methodiek ook al de te betalen premie uitgerekend wordt op 4%. En maak een gelijk speelveld voor pensioenfondsen en pensioen verzekeraars. Berekening van de verplichtingen op 4% bij de huidige rendementen is realistisch. Met een rekenrente van 4% gaat bij een duration van 18 jaar de gemiddelde dekkingsgraad naar boven de 140%. Keer de afbraak politiek om en start met economische groei door de pensioen rekenrente op 4% te zetten.

Er is een wetmatigheid tussen rekenrente voor verplichtingen en duration. Nu is de gemiddelde duration (eenvoudig gezegd aantal jaar tot pensioen) 18 jaar. De gemiddelde dekkingsgraad is nu 97%. De rekenrente was eind 2015 1,5%. (30yr gemiddelde). De rekenrente naar 4% geeft (4-1,5) * 18 = 45% stijging van dekkingsgraad. Waarmee de dekkingsgraad op 97% + 45% = 142% komt.

Het langjarig gemiddelde rendement ligt rond de 5%. (Daarbij is rendement alleen winst op vermogen en niet zoals DNB nu wenst rendement – verlies op rente). Daarom is de 4% een prudente (zorgvuldige en voorzichtige) opstelling.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *