UPDATE 21 mei 2020 De CORONA Noodtoestand.

Update 21 mei 2020, De Nederlandse overheid gaat te laks om met de corona crisis. Premier Rutte gaat voor een sociaal liberaal scenario van groep immuniteit. En calculeert zeer veel besmettingen in. Deskundigen uit de ons omringende landen en de hele wereld raden dit scenario af. Het leidt tot tienduizenden doden.

De Nederlandse statistiek over de corona patienten en doden is misleidend. Tot en met 20 mei zijn er volgens het RIVM in Nederland in totaal 44.447 COVID-19 patiënten. Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 11.627 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 5.748 (13%) overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder. Er wordt niet gerapporteert over wie genezen is van corona, terwijl dat wereldwijd wel gebeurt.

Het CBS en huisartsen geven aan dat er een oversterfte is van 12.000 doden. Dat betekent dat de corona werkelijkheid in Nederland 3x erger is. De wereldwijde gemiddelde sterfte aan corona is 7%. De indruk is dat er groweg 250.000 corona patienten waren.

De corona cijfers zijn niet betrouwbaar. Ondanks corona test capaciteit wordt er te weinig getest. We vinden dat de burger recht heeft op een complete verantwoording. Het kabinet Rutte doet te weinig voor een volledig en eerlijk corona overzicht.

Het kabinet reageert reactief, niet proactief en zeker niet preventief. Het is te laat. De overheid heeft niet gezorgd voor artikel 22.1 van de Grondwet, “De overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid.”. Er zijn ongebreidelde prijsverhogingen voor veel artikelen.

De christelijke partijen reageren niet ethisch op de corona crisis. In deze corona crisis is eerlijkheid, geduld, discipline, rust, regelmaat en reinheid nodig. Gelovig of niet-gelovig, religieus of niet-religieus, een gebed om bescherming doet geen kwaad.

Het kabinet Rutte is te vroeg met het openen van de scholen. Dat zal leiden tot een tweede golf aan corono besmettingen. Mogelijk verzacht door een verbetering van het weer. De Inspectie voor de Volksgezondheid wijst het gebruik van hydroxy)chloroquine medicijn als hulp om de corona infectie te overleven af. Dat is een te vroege conclusie. Schakel de eerste lijn in om corona patienten te helpen.

De werking van (hydroxy)chloroquine berust op het feit dat het middel een zinkionophore is. Dit houdt in dat het zinkionen door de celwand kan brengen. De zinkionen remmen de duplicatie van RNA (de kern van het virus) en stoppen de vermeerdering. Choloroquine werkt dus alleen als er genoeg zinkionen aanwezig zijn. In een incidenteel geval kan chloroquine hartritmestoornis veroorzaken. Dat moet ons niet weerhouden iedereen die besmet is met covid-19 het middel te geven (een week is lang genoeg), met uitzondering van hartpatiënten. Geef deze behandeloptie dus direct terug aan de eerste lijn. (Ingezonden brief (FD 17-4-2020) Henri van Raamsdonk, apotheker, Den Haag.

Duitsland versus Nederland.

In Duitsland zijn er 3x zoveel ziekenhuizen en 2x zoveel artsen. Duitsland test streng en heeft 10.000 IC bedden over. Door de spreiding zijn er voldoende ic-s, beademing apparaten en corona testen. Daardoor zijn er minder doden door de corona crisis.

Nederland ziet nu de gevolgen van de Zorg privatisering. Ziekenhuis fusies,  private huisarts clubs, medische opleidingen gericht op buitenlandse studenten, uitfasering medicatie en zorghulpmddel bedrijven hebben de Nederlandse zorg uitgehold.

Als Beschaafd Nederland vinden we dat het anders moet. We kondigen de NOODTOESTAND af. In de noodtoestand moet de overheid bepaalde bedrijven verplichten tot de aanmaak van de benodigde zorg bescherming (mondkapjes, beademing apparatuur) en hulpmiddelen.  Prijsverhogingen zijn verboden. Militairen worden ingeschakeld om noodhospitalen in te richten als na een biologische oorlog aanval. Voor de toekomst willen we een andere zorg strategie. Nederland moet de zorg deprivatiseren en terug naar publieke verzekeringen voor werk, ziekte en zorg.

Noodtoestand.

Noodzakelijke maatregelen moeten genomen worden om de biologische oorlog tegen het corona virus te winnen. We sluiten de grenzen voor alle landen. We breken de Europese handelsakkoorden open, zodat we hulpmiddelen en medicatie aan kunnen kopen waar we dat kunnen.

Beschaafd Nederland wil publieke fondsen om de koopkracht te behouden. Indien nodig wordt het leger ingezet om de noodzakelijke publieke voorzieningen te waarborgen en de orde te handhaven. Alles is erop gericht om de uitbreiding van de corona besmetting te voorkomen. Er komt een volledige lock-down voor 3 maanden. Iedereen moet binnen blijven. Alleen wie naar het werk moet en wie om boodschappen moet mag zich in de publieke ruimte begeven.

Het blijkt dat net als het griep virus het corona virus muteert. Het China corona virus is anders dan het Europees corona virus. Immuniteit werkt niet. Dit wordt het corona jaar 2020 dat de wereld stil staat. We moeten naar een nieuwe realiteit.

Het blijkt dat de Groningse methode werkt. Bij vermoeden van ziek door corona, test op corona, bij positief resultaat strikte persoonlijke quarantaine in een gescheiden corona ziekenhuis en bescherming van het zorg personeel. Zoveel mogelijk thuis werken, voldoende afstand, mond/neus kapjes in de publieke ruimte.

Deskundigen.

De lakse ontwikkeling in Nederland wordt gestuurd door Nederlandse deskundigen zonder helikopter visie. Ze adviseren groep immuniteit. Deskundigen uit de ons omringende landen en de hele wereld raden dit scenario af. Het leidt tot tienduizenden doden en is zeer gevaarlijk.

Als BeschaafdNederland gaan we ons baseren op Duitse deskundigen. Dit omdat er in Duitsland wel corona besmettingen zijn, maar zeer weinig doden. Duitsland heeft zo weinig doden omdat ze zeer veel mensen op corona testen en bij positief resultaat isoleren. We nemen het Duitse scenario over en werken er zo snel mogelijk naar toe. We vragen Duitsland om de zorg te delen en betalen daarvoor.

Gezondheid.

Voor de opname in ziekenhuizen mag men geen onderscheid maken op leeftijd. Alle zorgverzekeraars betalen alle behandelingen. Publieke faciliteiten als winkels, supermarkten en openbaar vervoer worden terdege schoongemaakt. We waarborgen het ophalen van vuilnis. Er komen strafrechtelijke sancties op onjuist discriminerend en overmoedig gedrag.

De Nederlandse gezondheidszorg heeft de helft van de capaciteit ten opzicht van Italie en de ons omringende landen. Er is teveel overmoed met denken dat de zorg het aankan en mogelijk is dit de oorzaak van het ‘lakse’ beleid. Nederlandse deskundigen leven op een eiland in een wereld waarin andere deskundigen betere adviezen geven.

Er zijn te weinig corona test mogelijkheden. Iedereen die koorts heeft boven de 38 met hoofdpijn, keelpijn en hoesten wordt geacht besmet te zijn met het corona virus. We moeten af van de thuis quarantaine omdat die het gehele gezin besmet. Iemand die corona heeft wordt geisoleerd in speciale instellingen. Iedereen houdt 2 meter afstand.

Er dient onderscheid gemaakt te zijn tussen verkoudheid, griep en wie het corona virus heeft. Verkoudheid geeft weinig koorts, niezen en een loopneus. Griep komt met koorts rond de 38°C, spierpijn en hoofdpijn. Corona kenmerkt zich door milde klachten als van griep, maar kan tot ernstige klachten leiden zoals hoge koorts boven de 38°C, droge hoest, keelpijn, kortademigheid en longontsteking. Corona patienten met ernstige klachten dienen een huisarts te raadplegen.

Paracetamol helpt bij griep en koorts. Overal verkrijgbare middelen als NSAIDs (ibuprofen, aspirine, advil en andere) leiden tot gecombineerd gebruik.Dat kan leiden tot doden door maagbloedingen, waarvoor onvoldoende ziekenhuis capaciteit beschibaar is.

Iedereen wordt geacht om 2 meter afstand te houden. Iedereen wordt geacht om persoonlijke hygiene te betrachten. Maak toetsen borden, mobiele telefoons en dergelijke schoon. Af te leveren kartonnen pakjes kunnen tot 1 dag en plastic zakken nog tot 3 dagen na aanraking het corona virus doorgeven. Laat pakjes in een mand bezorgen en wacht met uitpakken.

Financieel.

Er is de mogelijkheid voor uitstel van betaling voor alle bedrijven als dat nodig is. De bedrijven en organisatie dienen zoveel mogelijk medewerkers thuis te laten werken. Als dat niet kan dienen voldoende beschermingsmiddelen gegeven te worden tegen de biologische oorlog tegen het corona virus.

Iedereen die door de crisis geen werk heeft (ook zzp-ers) kan aanspraak maken op een WW uitkering. Als men buiten de normale WW regels valt, dan wordt de maximale termijn 6 maanden. De WW premie wordt per 1 mei verhoogd naar 5% om dit op te brengen. De overheid werkt naar een WW fonds buffer van 10 miljard. Dat waarborgt de koopkracht.

Vanaf eind 2019 wordt de rekenrente voor de pensioenen 2%. De rekenrente is met 0,55% gedaald naar 0,09% door Euro valuta waarborgen, wat de dekkingsgraad met 10% vermindert. Daardoor is de ECB rekenrente niet meer bruikbaar als waardering van pensioen verplichtingen. Na verhoging naar 2% gaat de dekkingsgraad met 35% omhoog en kan indexering met terugwerkende kracht plaatsvinden. Dat geeft extra koopkracht voor ouderen.

Economisch.

Banken dienen de pin automaten schoon te maken. Banken en notarissen dienen te zorgen dat normale bancaire handelingen mogelijk zijn. Prijsverhogingen voor tarieven zijn verboden.

In het algemeen dienen alle bedrijven een schoonmaak protocol uit te voeren. Maak toetsenborden (ook van koffiezet machines), deurkrukken en trapleuningen met Dettol schoon. Vervang de airco filters.

Alle winst makende particulieren, bedrijven, organisaties (inclusief  pensioenfondsen) gaan 20% winst belasting betalen vanaf eind 2019. Met de enorme beleggingswinsten over 2019 worden de meeste corona fondsen betaald. Alle discriminerende belasting maatregelen vervallen. Expats, grote concerns en dergelijke betalen gelijk belasting over de in Nederland behaalde omzetten en winsten.

Het openbaar vervoer dient schoongemaakt te zijn. De KLM wordt volledig aangekocht door de Nederlandse overheid. In de komende weken dient de KLM de toestellen goed schoon te maken en airco filters te vervangen.