Fraude werkloosheid cijfer

Het CBS rapporteerde het werkloosheid cijfer over 2015 als een positieve ontwikkeling. Maar er was een trendbreuk die de rapportage in een vreemd daglicht stelde. Het werkloosheid percentage is het aantal werklozen gedeeld door de beroepsbevolking. Tot 2014 berekende het CBS de beroepsbevolking tot 64 jaar. In de rapportage voor 2015 tot 74 jaar. Het Nederlandse CBS staat bekend als een betrouwbare statistische organisatie. Maar met deze trendbreuk rijdt het werkloosheid cijfer een scheve schaats. Met welk doel? Het oppoetsen van economische resultaten voor de nadagen van het kabinet?

De methode voor de berekening van het werkloosheid percentage is internationaal gedefinieerd. Het CBS rapporteert de nationale werkloosheid statistieken aan Eurostat. Eurostat omschrijft de beroepsbevolking als “The labour force does not include the students and pensioners”. Eurostat geeft aan dat de unemployment volgens de International Labour Organisation (ILO) standaards berekend is. De ILO definieert (wcms_230304.pdf) “The sum of persons in employment and in unemployment equals the labour force.”.

Het FD bericht over werkloosheid cijfers waarbij het CBS sinds 2015 rekent tot en met 74 jaar, daarvoor tot en met 64 jaar. Percentages gaan vaak een eigen leven leiden. Op 1 januari 2015 waren er volgens de burgerlijke stand 11.065.975 mensen in de werkbare leeftijd van 15 tot en met 64. Daarvan werkte 7,42 miljoen mensen of 67%. Als er eind december 588.000 werkzoekenden waren, dan is er een werkloosheid van (0,588/7,42 * 100%) 7,9% en niet 6.6%.

Het is het laatste jaar van het kabinet Rutte en opgepoetste cijfers komen goed uit. Maar feitelijk is er geen sprake van een daling van de werkeloosheid. Ook de cijfers over Duitsland zijn niet zoals die in het FD naar voor komen. Wat is een daling van de werkloosheid in de Euro staten waard als de gegevens onvoldoende eenduidig zijn?

Het regent merkwaardige werkloosheid statistieken in het FD. Eerst die van Nederland, die voor 2015 plotseling alle werkenden meetelt boven de 64 jaar (tot 75 jaar), terwijl die van Duitsland tot 65 jaar gaat. En daarna een positieve ontwikkeling in Duitsland, terwijl die niet is zoals ze naar voor komt.

Het FD meldt Werkloosheid Duitsland op laagterecord. Maar de rapportage klopt niet. “Im Januar 2016 waren in Deutschland rund 2,92 Millionen Arbeitslose registriert” (Bron: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/umfrage/aktuelle-arbeitslosenquote-in-deutschland-monatsdurchschnittswerte/), terwijl het FD 2,7 miljoen mensen noteert. De Duitse werkloosheid STEEG in januari 2016 naar 6,7% ten opzichte van december 2015 6,1%, terwijl het FD meldt dat de Duitse werkloosheid DAALDE van 6,3% in december naar 6,2% in januari.

Als je naar de cijfers van het UWV kijkt, dan zie je de werkelijkheid. Eind 2014 hadden 440.833 mensen een WW uitkering. Eind 2015 445.879, de werkloosheid steeg van 7,5% naar 7,8% eind 2015.

Voor het economisch beleid is het noodzakelijk dat rapportage van kengetallen correct en eenduidig plaatsvindt. Als de beroepsbevolking geen gepensioneerden mag omvatten, dan dient de werkloosheid ook geen gepensioneerden te omvatten om een juist werkloosheid % te krijgen.Neem als beroepsbevolking zoals Eurostat het voorschrijft, dus zonder gepensioneerden en zonder studenten. En als werklozen zoals geregistreerd bij het UWV.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *